Hakkında

Sistem; mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla,

  • Gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesi,
  • Tarafların güven probleminin bertaraf edilmesi,
  • Nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması,
  • Düşük maliyetle hızlı transfer kolaylığı

sağlanarak tüm taraflar açısından çağdaş, güvenli ve teknolojik bir altyapı ile zaman, işgücü ve maliyet avantajı yaratılması için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde tasarlanmıştır.