امکاناتی که سیستم تامین میسازد

امکانات فراهم ساخته به فروشنده

 •  شمارا از ریسک پول تقلبی و یا دزدی نجات میدهد
 •  با ارسال مبلغ فروش از طرف خریدار به تاکاس بانک و بلوکه شدن مبلغ مذکور از طرف تاکاس بانک را میتوانید استعلام نمائید .وقتیکه که بلوکه شدن پول را دیدید میتوانید در اداره ثبت اسناد با خیال اسوده سند را وگذار کنید.
 •  بعد از پایان کا ر ها در اداره ثبت اسناد در کوتاهترین مدت پول به شماره حسابی که در هنگام ثبت در سیستم قید نموده اید حواله خواهد شد.
 •  با بلوکه شدن مبلغ فروش غیر منقول و واریز شدن مبلغ مذکور بعد از امضاء عدم اطمینان به خریدار را از میان برخواهد داشت.
 •  با رهائی از هزینه های چک بلوکه و هزینه های دفتر خانه با پائینرین هزینه ( 70 لیر ترک) کار فروش را میتواندی انجام دهید.
 •  در سایه مانیتور های ساده و دوست استفاده کننده کار هایتان به سهولت انجام خواهید داد.
 •  در هر مرحله کار از طریق پیام(SMS) در رابطه با تمام کار ها اطلاع بدست خواهید اورد.
 • هر مرحله کار را از طریق ادرس اکترونیکی www.taputakas.com.tr با کلینک " استعلام وضعیت" میتوانید مراحل را به راحتی تعقیب نمائید.

امکاناتی که برای خریدار فراهم میسازد.

 •  شمار را ازریسک دوزدیده شدن و یا گم شدن پول در هنگام حمل حفظ میکند.
 •  از انجائیکه مبلغ مورد معامله قبل از واگذاری در اداره ثبت اسناد املاک به حساب فروشنده واریز نخواهد شد ریسک نیامدن فروشنده ویا عدم انجام کار های لازم در اداره ثبت اسناداملاک را از میان بر خواهد داشت.
 •  از انجائیکه مبلغ غیر منقول فروشی بلوکه شده و بعد از فروش به حساب فروشنده واریز خواهد شد لذا مشکل عد م اطمینان را از میان بر خواهد داشت.
 •  در سایه مانیتور های دوست استفاده کننده و با طرز استفاده اسان کار های مورد درخواستتان را به سهولت انجام خواهید داد. در هر مرحله کار از طریق پیام(SMS) در رابطه با تمام کار ها در هر مرحله اطلاع بدست خواهید اورد
 •  با رهائی از هزینه های چک بلوکه و هزینه های دفتر خانه با پائینترین هزینه ( 70 لیر ترک) کار فروش را میتوانید انجام دهید.
 •  در صورت باطل شدن کار فروش مبلغی را که به تاکاس بانک واریز نموده اید به حسابی که در هنگام ثبت نام قید نموده اید عودت داده خواهد شد.
 • هر مرحله کار را از طریق ادرس اکترونیکی www.taputakas.com.tr با کلینک " استعلام وضعیت" میتوانید به راحتی تعقیب نمائید.