سئوالاتی که به طور مدام پرسیده میشود

 1. 1. برای کسانیکه مطلع نیستند تاکاس بانک کیست؟
  بانک سرمایه گذاری بوده که در چارچوب بورس استانبول در زمینه سهم, سیستمهای قرض گیری,سیستمهای بازار سرمایه خارجی, سیستمهای مشتق و معادن قیمتی در زمینه به نتیجه رسانیدن مبادلات نقدی و ارزشهای منقول مرکز مبادله مسئول و در چارچوب قوانین تنظیم کننده بانکداری مشغول عملیات بانکداری سرمایه گذاری میباشد.
 2. 2. عملیات تاپو تاکاس چیست ؟
  در هنگام واگذاری حق مالکیت و انجام کار خرید و فروش برای جلوگیری از مشکلات پیش امده برای خریدار و فروشنده و برای اینکه واگذاری غیر منقول و دریافت مبلغ مورد معامله همزمان اجرا شود تشکیل شده است.
 3. 3. امتیازاتی که سیستم تاپو تاکاس برای فروشنده گان غیر منقول فراهم ساخته چه میباشد؟
  • o شما را از ریسک دزدیده شدن و تقلبی در امدن پول حفاظت میکند.
  • o ارسال مبلغ مورد معامله از طرف خریدار به تاکاس بانک و بلوکه شدن ان از طرف تاکاس بانک در یک حساب مخصوص را میتوانید هر لحظه استعلام کنید. با مشاهده اینکه مبلغ مورد معامله بلوکه شده با خیال راحت میتوانید سند را واگذار کنید.
  • o بعد از اینکه در اداره ثبت اسناد و املاک کار واگذاری انجام شود در کمترین مدت مبلغ مورد معامله به حسابی که در هنگام ثبت در سیستم نوشته شده حواله میشود.
  • o از انجائیکه مبلغ مورد معامله غیر منقول بلوکه میشود و بعد از انجام واگذاری به حسابتان حواله میگردد مشکلات عدم اطمینان به خریدار از بین خواهد رفت.
  • o با رهائی از هزینه های چک بلوکه و دفتر خانه با کمترین هزینه( 70) لیر ترک کارتان انجام خواهد شد.
  • o در سایه مانیتور های سهل و دوست استفاده کننده میتوانید کارهیتان را به نحو اسان انجام دهید.
  • o با ارسال پیام(SMS) و پست الکرونیکی در هر مرحله صاحب اطلاعات در زمینه کار خواهید شد.
  • o هر مرحله کار از ادرس www.taputakas.com.tr با کلینگ " استعلام وضعیت " میتوانید به راحتی تعقیب نمائید.
 4. 4. امتیازاتی که تاپو تاکاس برای خریداران فراهم ساخته چه میباشد ؟
  • o حفاظت شما از ریسکهای دزدیده شدن و یا گم شدن پول در هنگام حمل .
  • o از انجائیکه مبلغ مورد معامله بعد از انتقال سند در اداره ثبت اسناد و املاک به حساب فروشنده واریز خواهد شد ریسک نیامدن ویا صرفنظر کردن از انتقال سند از طرف فروشنده را از میان بر خواهد داشت.
  • o به دلیل بلوکه شدن مبلغ مورد معامله و واریز شدن ان به حساب فروشنده بعد از انتقال سند مشکل عدم اعتماد به فروشنده را از بین خواهد برد.
  • o در سایه مانیتور های ساده و دوست استفاده کننده به راحتی کار هایتان را میتوانید انجام دهید. در هر مرحله از کار با ارسال پیام (SMS) و پست الکترونیکی میتوانید از پیش رفت کار ها مطلع شوید.
  • o با رهائی از هزینه های چک بلوکه و دفترخانه با حداقل هزینه ( 70) لیر ترک کار هایتان را انجام میدهید.
  • o در صورتیکه کار فروش باطل شود مبلغ ارسال شده به تاکاس بانک به شماره حسابی که در هنگام ثبت در سیستم ذکر نموده اید عودت داده میشود.
  • o هر مرحله کار را از ادرس www.taputakas.com.tr با کلینگ " استعلام وضعیت " میتوانید به راحتی تعقیب نمائید
 5. 5. در زمان خرید و فروش سیستم تاپو تاکاس در کدام مرحله مورد استفاده قرار میگیرد؟
  بعد از اتمام مراجعه خریدار و فروشنده و بعد از ارسال شماره قبض عوارض و هزینه ها از طرف اداره ثبت اسناد و املاک میتوانید از سیتم تاپو تاکاس استفاده کنید.
 6. 6. سیستم به چه شکل مورد استفاده قرار داده میشود؟
  سیستم از طریق وبسایت به ادرس www.taputakas.com.tr با کلینک دکمه " کار های ثبت نام" شروع میشود.
 7. 7. اطلاع دهی به طرفین در مرحله انتقال پول به چه نحوی انجام میگیرد؟
  در هر مرحله کار از طریق ارسال پیام(sms) اطلاع داده میشود. در صورتیکه هنگام ثبت در سیستم ادرس پست الکترونیکی داده باشید از طریق سیستم برای شما پیام پست الکترونیکی ارسال میشود. تمام پیام های اطلاع دهی ارسال شده از طرف تاکاس بانک (sms و پست الکترونیکی ) با " کد تائید تعقیب " که در هنگام ثبت در سیستم برایتان داده شده ارسال گردیده و پیام های که " کد تائید تعقیب" نداشته ویا اشتباهی میباشند معتبرنخواهد بود.
 8. 8. در صورتیکه از فروش صرفنظر گردیده شود سیستم به چه نحو عمل خواهد شد؟
  مبلغی که از طرف خریدار ویا فروشنده به سیستم تاپوتاکاس واریز گردیده شود و در صورتیکه مطابقت وجود نداشته باشد (تطابق در زمینه مبلغ قید شده در سیستم تاپو تاکاس از طرف خریدار و فروشند) هر چند یکی از طرفین حتی پول ارسال کرده باشد با ابطال از طریق سیستم از معامله امکان صرفنظر موجود میباشد.و در حالیکه در رابطه با مبلغ قید شده در سیستم توافق موجود بوده و از طریق هر یک از طرفین مبلغ ارسال گردیده شود معامله از طریق سیستم تاپو تاکاس باطل نخواهد شد. بعد از این مرحله در صورتیکه کار واگذاری در نزد ادار ثبت اسناد و املاک اجراء نشده باشد و اگر هزینه عوارض در عرض سه روز کاری واریز نشده باشد مبلغ ارسال شده مورد معامله بعد از اتمام مهلت قید شده در اولین روز کاری بدون اینکه احتیاجی به ارسال ابلاغیه و اضهار نامه باشد به شماره شبا قید شده در هنگام ورود به سیستم عودت داده خواهد شد. و به محض ابطال عوارض و هزینه ها از طریق اداره ثبت املاک و اسناد و در صورتیکه عوارض و هزینه ها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک عودت داده نشده باشد در سی امین روز تقویم به شماره شبا اعلام شده در هنگام ثبت در سیستم واریز خواهد شد.
 9. 9. سیستم در کدام پلت فرم میتواند کار کنند؟
  سیستم را میتوانید از طریق سیستمهای web , IOSو اندروئید مورد بهره برداری قرار دهید.
 10. 10. کار مزد استفاده از سیستم تاپو تاکاس چقدر میباشد ؟
  از خریدار و فروشنده بدون توجه به مبلغ مورد معامله 70 لیر ترک دریافت خواهد شد.
 11. 11. به اطلاعات و خبرهای مربوط به سیستم تاپو تاکاس به چه شکل میتوان دسترسی پیدا کرد؟
  اطلاعات لازم رااز طریق ادرس www.taputakas.com.tr میتوانید بدست اورید .
 12. 12.مبلغ مورد معامله چه وقت بعد از انجام واگذاری در اداره ثبت اسناد و املاک به حساب من واریز می شود؟
  مبلغ مورد معامله بعد از عملیات واگذاری از طریق اداره ثبت اسنادو املاک در عرض چند دقیقه به حساب فروشنده حواله میگردد. فقط در صورتیکه عملیات واگذاری سند بعد از ساعت 17.15 دقیقه انجام گرفته شده باشد یک روز کاری بعد از عملیات واگذاری به حساب فروشنده انتقال داده خواهد شد.
 13. 13.به عنوان فروشنده به چه طریق از بلوکه شدن مبلغ مورد معامله از طرف تاکاس بانک میتوانم مطمئن باشم.؟
  در هر مرحله از کار به طرفین از طریق پیام های کوچک (sms )و از طریق پست الکترونیکی به ادرس قید شده در هنگام ثبت در سیستم پست الکترونی ارسال خواهد شد. و با فشار دادن به دگمه " استعلام وضعیت" در ادرس وبسایتwww.taputakas.com.tr از بلوکه شدن مبلغ مورد معامله میتوانید مطمئن باشید.
 14. 14.به چه طریق میتوانیم از موقعیت کار که در کدام مرحله میباشد مطلع شویم؟
  از طریق وبسایت به ادرس www.taputakas.com.tr با کلینگ نمودن به دگمه " استعلام وضعیت" میتوانید از موقعیت مراحل کار اطلاع بدست اورید.
 15. 15.ایا بعد از ارسال پول میتوان از کار صرفنظر نمود؟
  در صورتیکه در رابطه با مبلغ وارد شده از طرف خریدار و فروشنده به سیستم تا پو تاکاس هماهنگی و مطابقت وجود نداشته باشد , و در صورتیکه از طریق یکی از طرفین حتی پول واریز شده باشد با باطل نمودن از طریق سیستم میتوانید از معامله صرفنظر کنید.وقتیکه در مورد مبلغ مورد معامله مابین طرفین مطابقت و هماهنگی موجود باشد و از طریق یکی از طرفین پول واریز شده باشد ثبت های انجام شده در سیستم را نمیتوان باطل نمود. بعد از این مرحله در صورتیکه کار معامله انجام نگیرد مبلغ مورد معامله در عرض سه روز کاری و در صورتیکه عوارض واریز نشده باشد مبلغ مورد معامله ارسال شده در اولین روز کاری بدون اینکه احتیاجی به ارسال ابلاغیه باشد به شمار شبا خریدار که در هنگام ثبت در سیستم اعلام نموده عودت داده خواهد شد.
 16. 16. چه قدر کار مزد پرداخت خواهم نمود؟
  از خریدار و فروشنده بدون توجه به قیمت مورد معامله 70لیر ترک کار مزد دریافت خواهد شد.
 17. 17.در صورتیکه مورد معامله انجام نشده باشد دستمزد پرداخت شده را ایا پس خواهم گرفت یا نه؟
  در صورتیکه عمل واگذاری انجام نگرفته شده باشد هم دستمزد دریافت شده عوت داده نخواهد شد.
 18. 18. شماره پرداخت الکترونیکی چیست؟
  در اداره ثبت اسناد و املاک قبل از واریز نمودن عوارض شماره قبض ارسال شده از طرف اداره ثبت اسناد و املاک میباشد.
 19. 19.عوارض و هزینه و مبلغ مورد معامله را این میتوانم از تمام بانکها به تاکاس بانک ارسال نمود؟
  میتوانید از تمام بانکها ارسال کنید . فقط هزینه و عوارض و مبلغ مورد معامله را از کدام بانکی که ارسال خواهید نمود در سیستم تاپو تاکاس هزینه و عوارض و مبلغ مورد معامله را از بانکی ارسال خواهید نمود شماره شبا انرا هم در سیستم وارد کنید.
 20. 20.صحت اگهی های اعلام شده از طرف تاکس بانک را به چه طریق میتوانم به تائید برسانیم؟
  تمام پیامهای ارسال شده از طرف تاکاس بانک از طریق (sms و پست الکترونیکی ) از طریق " کد تائید تعقیب" که در هنگام ثبت در سیستم داده خواهد شد ارسال گردیده تمام پیامهای که دارای " کد تائید تعقیب" نداشته باشد و یا اشتباهی باشد معتبر نبوده و نباید به ان اطمینان پیدا کنید.
 21. 21. ایا میتوانم ثبت در سیستم را باطل کنم؟
  در صورتیکه خریدار و فروشنده هماهنگی نداشته باشند (یعنی همانگی درزمینه مبلغ مورد معامله وارد شده از طریق خریدار و فروشنده ) حتی اگر پول ارسال شده باشد هم قابل ابطال میباشد.در صورتیکه خریدار ارسال کننده مبلغ مورد معامله هماهنگی نداشته باشد به خواهد کار راباطل کنند مبلغ ارسال شده به تاکاس بانک به طور اتوماتیک به حساب داده شده عودت داده خواهد شد. در صورتیکه در مورد مبلغ وارد شده توافق و هماهنگی به عمل امده شده باشد ( توافق و هماهنگی در رابطه با مبلغ مورد معامله وارد شده از طریق خریدار ویا فروشنده به سیستم) و مبلغی ارسال شده باشد غیر قابل ابطال میباشد.
 22. 22. ایا مطالبه قید شده در سیستم قبل اصلاح میباشد یا نه ؟
  خریدار و فروشنده تا وقتیکه هماهنگی نداشته باشند ( هماهنگی در زمینه مبلغ مورد معامله اعلام شده از طریق فروشنده و خریدار) میتوان اصلاح های لازم را به عمل اورد.خریدار و فروشنده چه توافق و هماهنگی داشته ویا نداشته باشند ( هماهنگی در زمینه مبلغ مورد معامله که از طرف خریدار و فروشنده به سیستم قید شده) در صورتیکه از طریق یکی از طرفین پول ارسال شده باشد اصلاح امکان پذیر نمیباشد.
 23. 23. در صوریتکه تعداد خریدار و فروشنده بیشتر باشد ایا باز میتوان از سیستم استفاده نمود؟
  بله میتوانید استفاده کنید.تمام خریدار و فروشندگان به طور جداگانه در هنگام ورود به سیستم مبلغ فروشی که وارد خواهند نمود تنها مبلغ مورد نظر سهم خودشان را باید واریز کنند.
 24. 24.وقتیکه به حسابم حواله ارسال میکنید ایا دستمزد حواله مجداد از من دریافت خواهد شد؟
  نه خیر. علاوه بر70 لیر ترک کار مزد تاکاس بانک هیچ نوع دستمزد علاوه ای از طرف تاکاس بانک دریافت نخواهد شد.
 25. 25.به چه نحوی وارد سیستم تاپو تاکاس وارد خواهد شد؟
  با فشار دگمه " کار های ثبت" موجود در ادرس وبسایت www.taputakas.com.tr میتوانید وارد سیستم شوید .
 26. 26.مبلغ مورد معامله در فروشهای مشترک به چه شکل به حسابها واریز خواهد شد؟
  مبلغ فروش به حسابهای مشترک واریز نمیشودتنها به حساب هر فروشنده ارسال میگردد.
 27. 27.ایا مبلغ مورد معامله باید با مبلغ فروش به همان مقدار باشد ؟
  در زمینه مبلغ فروش و مبلغ مورد معامله قید شده در اداره ثبت اسناد و املاک قابل کنترول نمیباشد. هر مقداری از مبلغ مورد معامله را که به خواهید میتوانید از سیستم تاپو تاکاس انجام دهید.
 28. 28. مبلغ مورد معامله ها ایا همزمان با واگذاری سند به حساب واریز می شود؟
  مبلغ مورد معامله بعد از واگذاری سند در اداره ثبت اسناد و املاک در همان روز به حساب فروشنده واریز خواهد شد. فقط در صورتیکه کار واگذاری سند بعد از ساعت 17.15 انجام گرفته شده باشد مبلغ مورد معامله یک روز کاری بعد به حساب بانکی فروشنده واریز خواهد شد.
 29. 29. در عملیاتهای که از طریق وکالت انجام داده میشود ایا مبلغ مورد معامله به حساب وکیل واریز میشود؟
  در صورتیکه کار واگذاری سند در اداره ثبت اسناد و املاک انجام گرفته شده باشد در سیستم تاپو تاکاس وارد نمودن مشخصات حساب فروشنده اجباری بوده و مبلغ مورد معامله فقط به حساب فروشنده واریز خواهد شد.