İşleyiş Kuralları

Genel İşleyiş

 1. Satıcı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden aldığı E-ödeme (Makbuz) numarası ve kimlik bilgileri ile sisteme kaydını gerçekleştirir. Ekranda gösterilen satışa konu tapu bilgilerini onaylar.
 2. Alıcı, E-ödeme (Makbuz) numarası ve kimlik bilgileri ile sisteme kaydını gerçekleştirir. Ekranda gösterilen alışa konu tapu bilgilerini onaylar.
 3. Alıcı ve satıcı sisteme IBAN numaralarını girerler.Sisteme girilen IBAN numarasının (kimlik ve hesap kontrolü yapıldığından) müşterek hesap olmaması (hesabın sadece kendisine ait olan bir hesap olması) gerekmektedir.
 4. Satıcı ve alıcının kimlik bilgileri, E-ödeme (Makbuz) numarası vasıtasıyla Takasbank sistemi tarafından Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nden (TAKBİS) sorgulanır.
 5. Tapu bilgileri E-ödeme (Makbuz) numarası vasıtasıyla Takasbank sistemi tarafından Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nden (TAKBİS) sorgulanarak, ekranlarda alıcı ve satıcıya gösterilir.
 6. Takasbank tarafından alıcı ve satıcı, satış bedeli ve komisyonun gönderilmesi için kısa mesaj (sms) ve e-posta (sisteme kayıt esnasında girilmiş olması halinde) ile bilgilendirilir.
 7. Satıcı, Takasbank’a göndereceği ücreti sadece kayıt esnasında sisteme girmiş olduğu hesaptan göndermelidir. Takasbank’a ait TR33 0013 2000 0000 0000 0240 45 IBAN no.lu hesaba EFT açıklamasına E-Ödeme (Makbuz no) yazarak ücreti gönderir. Aksi takdirde, gönderilen tutar Takasbank tarafından otomatik olarak EFT ile iade edilir.
 8. Alıcı, Takasbank’a göndereceği ücret ve alış bedelini sadece kayıt esnasında sisteme girmiş olduğu hesaptan göndermelidir. Takasbank’a ait TR33 0013 2000 0000 0000 0240 45 IBAN no.lu hesaba EFT açıklamasına E-Ödeme (Makbuz no) açıklaması yazarak ücret ve alış bedelini gönderir. Aksi takdirde, gönderilen tutar Takasbank tarafından otomatik olarak EFT ile iade edilir.
 9. Takasbank tarafından satış bedeli bloke edilir.
 10. Satış bedelinin bloke edildiğine ve Tapuda işlem gerçekleştirilmeden önce www.taputakas.com.tr adresinden “Durum Sorgulama” butonu ile satış bedelinin blokeye alındığından emin olunması ve tapuda devir işlemlerinin bu sorgulama sonrası gerçekleştirmesinin önem arz ettiğine dair taraflara kısa mesaj (sms) ve e-posta (kayıt esnasında bildirilmişse) ile bilgi verilir
 11. Takasbank tarafından TAKBİS’ten satış işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği (tescil işleminin gerçekleşmesi) sorgulanır.
 12. Tapu Müdürlüğü'nde mülkiyet el değiştirdiğinde (tescil işlemi yapıldığında) Takasbank tarafından satıcının bildirdiği IBAN numarasına satış bedeli EFT ile gönderilir
 13. İşlemlerin her aşamasında taraflara kısa mesaj (sms) ile bilgilendirme yapılır. Kayıt esnasında e-posta adresinizi belirtmeniz durumunda e-posta ile de bilgilendirme yapılır.Takasbank tarafından gönderilen tüm bilgilendirme mesajları (sms ve e-posta) kayıt esnasında gönderilecek olan “Takip Onay Kodu” ile gönderilmekte olup, “Takip Onay Kodu” olmayan yada hatalı olan mesajlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Kayıt Düzeltme/Silme

 1. Alıcı ve Satıcı, eşleşme olmadığı sürece (alıcı ve satıcıların sisteme girdikleri tutar bazında eşleşme) iptal ya da düzeltme yapabilir.
 2. Alıcı ve Satıcı, eşleşme olsun ya da olmasın (alıcı ve satıcıların sisteme girdikleri tutar bazında eşleşme) taraflardan herhangi birinden para gelmiş ise düzeltme yapamaz.
 3. Alıcı ve Satıcı, eşleşme olmamış ise (alıcı ve satıcıların sisteme girdikleri tutar bazında eşleşme) para gönderilmiş olsa dahi iptal yapabilir. Alış bedeli gönderen bir alıcı eşleşme olmadan iptal yapar ise; Takasbank’a gönderdiği alış bedeli otomatik olarak EFT ile kendisine iade edilir.
 4. İşlemlerin her aşamasında taraflara kısa mesaj (sms) ile bilgilendirme yapılır. Kayıt esnasında e-posta adresinizi belirtmeniz durumunda e-posta ile de bilgilendirme yapılır. Takasbank tarafından gönderilen tüm bilgilendirme mesajları (sms ve e-posta) kayıt esnasında gönderilecek olan “Takip Onay Kodu” ile gönderilmekte olup, “Takip Onay Kodu” olmayan yada hatalı olan mesajlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Satış İşleminin Gerçekleşmemesi Durumunda Alıcılara Gönderilecek İadeler

 • Kayıtların eşleşmesinden önce (alıcı ve satıcıların sisteme girdikleri tutar bazında eşleşme) alıcı tarafından Takasbank’a alış bedeli gönderilmiş ve eşleşmeyi müteakip üç iş günü içerisinde harç bedeli yatırılmamış ise, gönderilen alış bedeli, takip eden ilk iş günü herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın sisteme giriş esnasında bildirilen alıcı IBAN hesabına iade edilir.
 • Kayıtların eşleşmesinden sonra (alıcı ve satıcıların sisteme girdikleri tutar bazında eşleşme) alıcı tarafından Takasbank’a alış bedeli gönderilmiş ise; eşleşmeden sonra ilk alış bedelinin geldiği tarihi müteakip üç iş günü içerisinde harç bedeli yatırılmaz ise, gönderilen alış bedeli, takip eden ilk iş günü başında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın sisteme giriş esnasında bildirilen alıcı IBAN hesabına iade edilir.
 • Harç bedeli yatırıldıktan sonra tapudan işlem iptali yapılması suretiyle alış/satış işleminden vazgeçilir ise, Takasbank tarafından bloke edilen tutar sisteme giriş esnasında bildirilmiş olan alıcı IBAN hesabına EFT ile iade edilir.
 • Harç bedeli yatırılmasına rağmen tapuda 29 takvim günü içinde tapuda alış-satış gerçekleşmez ise (tescil gerçekleşmez ise) veya alış-satış işlemi taraflarca iptal ettirilmez ise; harcın yatırılmasını müteakip 30. takvim gününde gönderilmiş olan alış bedeli herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın sisteme kayıt esnasında bildirilmiş olan alıcı IBAN hesabına iade edilir.
 • İşlemlerin her aşamasında taraflara kısa mesaj (sms) ile bilgilendirme yapılır. Kayıt esnasında e-posta adresinizi belirtmeniz durumunda e-posta ile de bilgilendirme yapılır. Takasbank tarafından gönderilen tüm bilgilendirme mesajları (sms ve e-posta) kayıt esnasında gönderilecek olan “Takip Onay Kodu” ile gönderilmekte olup, “Takip Onay Kodu” olmayan yada hatalı olan mesajlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.